• http://file.lianxia.com.cn/DonvvFiles/Goods/1035/2018/6/20/e943de7e-ad7b-489e-8e8f-f4b99db5be82.jpg
  • http://file.lianxia.com.cn/DonvvFiles/Goods/1035/2018/6/20/5b3b07dc-5124-4261-964c-e01ce30e8091.jpg
  • http://file.lianxia.com.cn/DonvvFiles/Goods/1035/2022/7/8/d5635786-6eb6-43bd-b136-3976568edcea.jpg
  • http://file.lianxia.com.cn/DonvvFiles/Goods/1035/2022/7/8/34f1cd1e-0998-4d9f-ac01-d22bd3a8e17d.jpg
  • http://file.lianxia.com.cn/DonvvFiles/Goods/1035/2022/7/15/86c80adc-f373-4e7e-b84a-b6adf9ef84cc.jpg
  • http://file.lianxia.com.cn/DonvvFiles/Goods/1035/2022/7/15/735e9291-dcad-411a-90d3-fd9d4db8f5f1.jpg
  • http://file.lianxia.com.cn/DonvvFiles/Goods/1035/2018/6/20/f04894dd-41c9-4fe7-85cd-d46c4b15fcc6.jpg
  • http://file.lianxia.com.cn/DonvvFiles/Goods/1035/2018/6/20/a1a76133-1d91-4a9e-8f25-2c624e30bdd4.jpg
  • http://file.lianxia.com.cn/DonvvFiles/Goods/1035/2018/6/20/335559d1-2f19-41fc-bd32-9e59b5bc7208.jpg
得力(deli) 5548 两孔打孔器彩色塑料双孔装订夹活页文件打孔机2孔夹子A4(原子夹)
 
商品价格: 6.90 /
已销售 2416
商品编号: 14087
推荐指数:
  • 支付方式:
  • 支付宝
销售排行
同类推荐

恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!

点击这里给我发消息